Naša nagradna igra “Fokusiraj se uz Pevec I Gorenje” je gotova I izvukli smo sretne dobitnike.

Oni su:

1. Nagrada 

FORD Focus Business Screen 

Jozo Cvjetković


2. Nagrada 

Hladnjak Gorenje OBRB153BL 

Davorka Švajcer


3. Nagrada 

Sušilica rublja Gorenje DA83IL/I

Danijel Čeh


4. Nagrada 

Perilica rublja Gorenje WA844 

Artikl će biti prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom, uplaćena u državni proračun zbog nevažećeg nagradnog listića.


5. Nagrada 

Bojler Gorenje TGR 80NG 

Roberta Zaharija


Još jednom čestitamo sretnim dobitnicima!
PRAVILA NAGRADNE IGRE

 „Focusiraj se uz Pevec i Gorenje!“

Članak 1.

Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradne igre je PEVEC d.d., OIB 73660371074, Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84.


Članak 2.

Naziv nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradne igre je Focusiraj se uz Pevec i Gorenje!

Nagradna igra održavat će se u vremenu od 08. 11. 2018. - 31. 12. 2018. u svim Pevec prodajnim centrima i na Pevec web shopu.


Članak 3.

Svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je nagrađivanje kupaca.

 

Članak 4.

Sudjelovanje u nagradnoj igri:

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj- koji u navedenom razdoblju trajanja nagradne igre 8. studenog do 31. prosinca 2018. u svim Pevec prodajnim centrima i na Pevec web shopu, ostvare kupovinu kućanskog aparata Gorenje u minimalnoj vrijednosti od 500,00 kn i ispune kupon s brojem računa. Kupci koji ostvare preduvjet sudjelovanja putem web shopa, na kućnu adresu dobiti će fizički kupon s plaćenom povratnicom. (Svaki kupac koji kupi više proizvoda Gorenje minimalne vrijednosti 500 kuna, može ispuniti više kupona.)

Izvlačenje će biti 10.01.2019. u prodajnom centru Sesvete, Savska cesta 84. u nazočnosti 3 člana povjerenstva i javnog bilježnika.

Izvlačenje će biti metodom slučajnog odabira.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici i članovi uže obitelji priređivača.

 

Članak 5.

Nagradni fond- ukupni zbroj nagrada po MPC iznosi:

  1. Nagrada:  FORD Focus Business Screen, 1.5 TDCi, 95Ks, 5 vrata – 119.875,33 kn
  2. Nagrada: Hladnjak Gorenje OBRB153BL – 9.999,00 kn
  3. Nagrada: Sušilica Gorenje DA83IL/I -   5.499,90 kn
  4. Nagrada: Perilica Gorenje WA844  -   3.349,00 kn
  5. Nagrada: Bojler Gorenje TGR 80NG – 999,90 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 139.723,13 kn

Utvrđene nagrade iz nagradnog fonda ne mogu se zamijeniti za novac, odnosno u protuvrijednosti nagrade – artikla /artikala.

 

Članak 6.

Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

Nagrade se izvlače slučajnim odabirom sukladno njihovoj tržišnoj vrijednosti, počevši od najmanje.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su određene nagradnim fondom, sudionicima će se nagrade dijeliti– od najveće prema najmanjoj za onoliko sudionika koji su prijavljeni.

Nepodijeljene ili nepreuzete nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom, uplaćena u državni proračun.

Priređivač se obvezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

  

Članak 7.

Objava rezultata i zaštita osobnih podataka

Sudionik u nagradnoj igri je fizička osoba koja prihvaća i ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri utvrđene pravilima priređivača nagradne igre, te radi sudjelovanja u nagradnoj igri pristaje na davanje svojih osobnih podataka (ime, prezime i adresa stanovanja).

Rezultati nagradne igre biti će objavljeni najkasnije 7 radnih dana od dana izvlačenja na Internet stranici www.pevec.hr.

Dobitnici nagrade biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi te načinu preuzimanja pismeno, preporučenim pismom ili e-mailom i putem telefona.

Osobni podaci sudionika biti će korišteni sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Sudionici su ovlašteni u svakom trenutku usprotiviti se korištenju osobnih podataka, te zahtijevati da im se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje njihovih osobnih podataka, kao i povući danu suglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje na brisanje osobnih podataka, te povlačenje dane suglasnosti smatrat će se odustajanjem od sudjelovanja u nagradnoj igri. Navedena prava sudionici mogu ostvariti u skladu s uvjetima članstva u Pevec programu vjernosti.

 

Članak 8.

Način i rok preuzimanja nagrade 

Dobitnici nagrada dužni su iste preuzeti najkasnije 30 radnih dana od zaprimljene obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici u tom roku ne preuzmu nagradu, biti će ponovno obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrade i nagradu će moći preuzeti u roku 10 dana od dana primitka ponovne obavijesti. Navedeni rok može se produžiti samo ako dobitnik ne može istu preuzeti zbog bolesti, inozemnih putovanja ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti predati nagradu zbog više sile. Umjesto dobitnika nagradu može preuzeti osoba koju je dobitnik ovlastio za preuzimanje nagrade uz predočenje osobne iskaznice.


Članak 9.

Identifikacija i verifikacija dobitnika

Svi su dobitnici dužni svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi osobnom iskaznicom.

Članak 10.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre,  nadležan je Općinski sud u Zagrebu.        


Članak 11.

Mogućnost prekida nagradne igre

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

 

Članak 12.

Objava

Svi sudionici nagradne igre suglasni su s Pravilima nagradne igre.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja te datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena javno, na Internet stranicama Priređivača.

 

U Sesvetama 24.listopada 2018.

 

PEVEC d.d.

Predsjednik Uprave

Jurica Lovrinčević

 

 

KLASA: UP/I-460-02/18-01/669

URBROJ: 513-07-21-01-18-3

Zagreb, 05. studenog 2018.