Kontinuirano radimo na poboljšanju radnih uvjeta za svoje djelatnike, a redovitu isplatu plaće ne smatramo pogodnošću već redovitom zakonskom obvezom.

 

Božićnica, uskrsnica, regres

Ukupna isplata u visini neoporezivog iznosa.

 

Dar djetetu

Poklon paketi za djecu naših zaposlenika.

 

Troškovi prijevoza

Isplaćuju se u visini stvarnih troškova do granice od 800,00 kn.

 

Jubilarne nagrade

Isplaćuju se od 10. godine rada te za svakih narednih 5 godina rada u visini neoporezivih iznosa.

 

Otpremnina za umirovljenje

Isplaćuje se u visini neoporezivog iznosa.

 

Potpora za novorođenče

Za svako novorođenče naših zaposlenika rezervirana je Pevec darovna kartica u iznosu od 4.000,00 kn.

 

PEVEC godine

Predviđene su izdašne nagrade za najbolje prijedloge naših zaposlenika za inovacije i unapređenje poslovnih procesa. Na kraju godine dodjeljuje se dodatna nagrada PEVEC godine za tri najbolje ideje koje su implementirane.

 

Preporuke zaposlenika

Svi naši zaposlenici imaju mogućnost preporučiti svoje poznanike, prijatelje ili bivše kolege za specifično radno mjesto unutar kompanije te za svoju preporuku dobiti i adekvatnu nagradu sukladno utvrđenim kriterijima.

 

Sistematski pregledi za sve zaposlenike

Brinemo za vaše zdravlje i shvaćamo važnost prevencije. Samo zdrav radnik može s predanošću i zadovoljstvom obavljati svoje zadatke.

 

Različiti sustavi financijske stimulacije i nagrađivanja, godišnji bonusi

Pojedine organizacijske jedinice dodatno potičemo razrađenim sustavima stimulacija i nagrađivanja, na mjesečnoj, kvartalnoj ili godišnjoj razini, a u skladu s ostvarenim rezultatima.

 

Raznovrsne mogućnosti edukacije i usavršavanja

Svi naši zaposlenici uključuju se u različite oblike edukacije i usavršavanja.

 

Interni natječaji

Sustavom internih natječaja pružamo mogućnost napredovanja svim našim djelatnicima i potičemo transparentnost.

 

Sustavno uhodavanje u posao

Strukturiranim planovima uhodavanja omogućavamo vam bržu i bolju integraciju u novu radnu sredinu te ne prepuštamo ništa slučaju.

 

Godišnji odmor veći od zakonski propisanog

Ovisno o godinama radnog staža naši zaposlenici dobivaju dodatne dane godišnjeg odmora.