Kako se prijaviti na oglas?

 
Sva slobodna radna mjesta oglašavamo na našoj internet stranici pevec.hr, u rubrici ‘Karijera u Pevecu’, ‘Aktualni natječaji’. Dakle, prvi korak ka zaposlenju u Pevecu je da pratite naše aktualne natječaje. Ako zadovoljavate uvjete koji su navedeni u natječaju, prijavite se na željeni natječaj putem našeg web prijavnog obrasca. Nakon što popunite prijavni obrazac i priložite svoj životopis te pošaljete svoju prijavu, Vaši podatci i životopis direktno ulaze u našu bazu kandidata. Također, na taj način ulazite i u selekcijski postupak.
Ako želite biti u našoj bazi kandidata, iako nemamo aktualni natječaj na koji biste se prijavili, pošajite nam otvorenu molbu preko našeg web prijavnog obrasca koji se nalazi u rubrici „Karijera u Pevecu“ – „Pošaljite nam otvorenu molbu“. Nakon što popunite web prijavni obrazac i priložite svoj životopis te pošaljete svoju prijavu, Vaši podatci i životopis direktno ulaze u našu bazu kandidata. Kada se ukaže potreba za zapošljavanjem novih djelatnika, redovito pregledavamo i životopise koji se u bazi nalaze.

 

Kako mogu znati je li moja prijava uspješno zaprimljena?

 
Kako biste bili sigurni da je Vaša prijava uspješno zaprimljena, na e-mail koji ste naveli u prijavnom obrascu, dobit ćete standardiziranu poruku kojom Vas obavještavamo da smo uspješno zaprimili Vašu prijavu – bilo da se radi o otvorenoj molbi ili prijavi na određeni natječaj.
Ako niste primili našu poruku o uspješnoj prijavi, pokušajte još jednom poslati svoju prijavu preko prijavnog obrasca.

 

Ispunjavam uvjete navedene u natječaju, ali nisam u mogućnosti izvršiti online prijavu. Mogu li se prijaviti na neki drugi način?

 
Najjednostavniji i najbolji način za prijavu na natječaj je putem našeg web obrasca za prijavu jer na taj način Vaša prijava direktno ulazi u našu bazu kandidata te Vam savjetujemo da svakako prijavu pokušate napraviti na taj način.
Ako nikako niste u mogućnosti izvršiti online prijavu, Vaš životopis i zamolbu možete poslati elektronskom poštom na elektronsku adresu: ljudski.potencijali@pevec.hr

 

Kada mogu očekivati poziv na razgovor?

 
Ako ste se prijavili na službeni natječaj i zadovoljavate uvjete koji su navedeni u oglasu, poziv na razgovor možete očekivati unutar dva tjedna od datuma završetka natječaja.
Ako ste nam poslali otvorenu molbu, poziv možete očekivati kada se oslobodi radno mjesto koje odgovara Vašim kvalifikacijama.

 

Ispunjavam uvjete koji su navedeni u Vašem oglasu, ali nisam dobio/la poziv na razgovor. Možete li mi objasniti zašto?

 
Nakon objavljenog oglasa za posao najčešće dobijemo više od sto prijava za pojedino radno mjesto. Kada se radi o radnom mjestu trgovca, broj prijava je često i nekoliko puta veći. Uvjeti koji su navedeni u oglasu su minimalni uvjeti koje trebate zadovoljiti za određeno radno mjesto. Prilikom pregleda Vaših prijava usmjeravamo se na kandidate koji u najvećoj mjeri zadovoljavaju uvjete iz natječaja i te kandidate prve pozivamo na razgovor. Ostale kandidate na razgovor pozivamo u drugom krugu, ako bude potrebe za daljnjim postupkom.
U primjeru možete vidjeti razliku između dvoje kandidata koji oboje zadovoljavaju uvjete natječaja, ali ne u podjednakoj mjeri.

 

Uvjeti navedeni u oglasu

 • Srednja stručna sprema – prednost poljoprivredna škola
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računalu

 

Osoba 1 (zadovoljava minimalne uvjete)

 • Srednja stručna sprema, smjer prodavač
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računalu iz srednje škole

 

Osoba 2 (zadovoljava više od minimalnih uvjeta)

 • Srednja stručna sprema, poljoprivredni tehničar
 • 7 godina radnog iskustva na istim poslovima
 • ECDL start diploma

Obje osobe zadovoljavaju minimalne uvjete navedene u oglasu, ali osoba 2 zadovoljava i više od minimalnih uvjeta te ima prednost pred osobom 1 prilikom biranja kandidata koji se pozivaju na razgovor.

 

Koliko traje cijeli selekcijski postupak?

 
Trajanje selekcijskog postupka ovisi o broju radnih mjesta za koje tražimo djelatnike i broju kandidata koji su se prijavili na natječaj. Budući da čitamo svaku pristiglu prijavu i želimo dati priliku za predstavljanje kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja, selekcijski postupak može trajati od tjedan do mjesec dana.
Dužina trajanja ovisi i o poziciji za koju se prijavljujete. Što se prijavljujete za višu poziciju to i selekcijski postupak duže traje, budući da za pojedine pozicije postoji više selekcijskih krugova.

 

Hoću li dobiti povratnu informaciju nakon završetka selekcijskog postupka?

 
Povratnu informaciju nakon završenog selekcijskog postupka dobit će svi kandidati koji su pozvani na selekcijski razgovor. Nakon završenog selekcijskog postupka svi kandidati koji su sudjelovali u selekciji dobiju standardiziranu e-poruku kojom se zahvaljujemo na prijavi i obavještavamo Vas o ishodu natječaja.
Ukoliko niste dobili poziv na razgovor, nećete dobiti dodatnu informaciju o ishodu natječaja – što je već navedeno u e-poruci koju ste dobili prilikom prijave na natječaj.

 

Ako sam se jednom prijavio/la na natječaj i već se nalazim u bazi kandidata, moram li se sljedeći put iznova prijavljivati na natječaj?

 
Premda ste već jednom poslali svoju prijavu i nalazite se u našoj bazi, savjetujemo Vam da se svaki put iznova prijavite na natječaj koji odgovara Vašim kvalifikacijama i interesima. Vrlo je vjerojatno da će se određeni podatci iz Vaše zadnje prijave promijeniti od natječaja do natječaja – bilo da se radi o osobnim podatcima, poput telefonskog broja, ili novom radnom iskustvu ili obrazovnim podacima koji Vas u novoj prijavi čine konkurentnijim kandidatom.

 

Ako dobijem odbijenicu u jednom natječaju, imam li šanse za zapošljavanjem u nekom sljedećem natječaju?

 
Naravno. Odbijenica se uvijek odnosi na konkretan natječaj. Zaposlenje uvijek dobiju kandidati koji u konkretnom natječaju pokažu najviše znanja, vještina te se prema svojim karakteristikama najbolje uklapaju u naš tim. Svaki novi natječaj je i nova prilika da Vi budete ta osoba koja će imati najviše znanja i vještina i koja će se najbolje uklopiti u naš tim.

 

Pozvan/a sam na prvi krug razgovora – kako izgleda proces selekcije u Pevecu?

 
Tijekom našeg selekcijskog postupka trudimo se stvoriti ugodnu i opuštenu atmosferu kako biste u što većoj mjeri mogli pokazati svoje znanje i sposobnosti.
Kandidate koji zadovoljavaju uvjete natječaja, po pitanju radnog iskustva i potrebnog obrazovanja ili osposobljavanja, pozivamo na prvi razgovor.
Ako se radi o selekciji za specijalističke ili voditeljske pozicije, nakon prvog razgovora slijedi i psihologijsko testiranje te testiranje znanja. Testiranje je uvijek prilagođeno zahtjevima konkretnog radnog mjesta i uključuje rješavanje testa sposobnosti, više testova ličnosti i test znanja. Uobičajeno trajanje testiranja je od 2 do 2,5 sata.
Često se dogodi da, neovisno o poziciji, imamo i drugi odnosno završni krug razgovora, kako bismo donijeli završnu odluku o tome kojem kandidatu ćemo ponuditi zaposlenje.

 

Tko provodi selekciju u Pevecu?

 
Proces selekcije ovisi o poziciji za koju ste se prijavili:

 • Selekciju za neka radna mjesta unutar prodajnog centra (trgovci, blagajnici, skladištari) provode voditelji unutar prodajnog centra u kojem se traži nova osoba
 • Selekciju za radna mjesta u ostalim službama te za specijalističke i voditeljske pozicije provode djelatnici Službe ljudskih potencijala (psiholozi) u suradnji s kolegama iz službe/voditeljem prodajnog centra u koju se kandidat zapošljava. Psiholozi procjenjuju sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, a kolege iz službe/voditelji prodajnog centra detaljnije procjenjuju relevantna znanja i iskustvo kandidata.

 

Mogu li nakon testiranja dobiti informaciju kako sam riješio/la testove?

 
Kada provodimo selekcijski postupak rukovodimo se Knjigom standarda u postupcima selekcije, koju je izdalo Hrvatsko psihološko društvo. Knjiga standarda opisuje i standardizira postupanje prije, za vrijeme i nakon procesa selekcije. Prema Standardima, u situaciji profesionalne selekcije kandidati ne dobivaju povratnu informaciju u obliku intrepretiranja rezultata testiranja.

Prije samog testiranja dobit ćete pisanu Izjavu na kojoj se navodi kako su rezultati testiranja dio selekcijskog postupka i, samim time, vlasništvo poslodavca. Ukoliko počnete raditi u Pevecu, rado ćemo Vam interpretirati rezultate testiranja.

 

Tko ima pristup moji osobnim podacima i rezultatima testiranja?

 
Prema Vašim osobnim podacima (npr. ime i prezime, datum rođenja, i sl.) koje nam ustupate prilikom selekcijskog postupka postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Navedeni podatci dostupni su samo onim djelatnicima tvrtke Pevec koji sudjeluju u selekcijskom procesu (djelatnici ljudskih potencijala, osobe nadređene djelatniku za radno mjesto za koje se prijavio i Uprava Društva).

Prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti i Kodeksu etike psihološke djelatnosti, rezultati testiranja smatraju se poslovnom tajnom i koriste se isključivo u svrhu selekcijske procjene. Djelatnici Službe ljudskih potencijala, koji su po zvanju psiholozi, jedini su ovlašteni provoditi, interpretirati i čuvati Vaše rezultate, čega se striktno pridržavamo.

 

Kako mogu izmijeniti podatke koje sam naveo/la u svojoj prijavi na natječaj ili u otvorenoj molbi?

 
Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka imate puno pravo na izmjenu dostavljenih podataka. Vaše osobne podatke možete izmijeniti tako da ponovno pošaljete Vašu prijavu ili da željene izmjene  pošaljete na mail adresu ljudski.potencijali@pevec.hr.

Prema istom zakonu Vam je omogućen i uvid u osobne podatke koje ste dostavili. Pristup ovim podacima Vam je dostupan slanjem upita na mail adresu ljudski.potencijali@pevec.hr.

 

Zapošljavate li samo mlade ljude?

 
Prilikom zapošljavanja važno nam je relevantno radno iskustvo, znanja, vještine i Vaše osobine koje nam ukazuju da ćete moći uspješno savladati zahtjeve konkretnog radnog mjesta i postati dio našeg tima. To je jedini kriterij kojim se rukovodimo prilikom zapošljavanja.

 

Kakve zaposlenike tražite?

 
Za rad u Pevecu, bez obzira o kojoj poziciji se radi, uvijek je poželjno da imate iskustvo rada u istim ili sličnim djelatnostima. U skladu s tim, prednost imaju kandidati koji tijekom selekcijskog postupka pokažu da dobro poznaju posao koji će raditi, tj. da raspolažu relevantnim stručnim znanjem. Osim stručnog znanja važno nam je da kandidati imaju adekvatne vještine i osobine koje zahtjeva radno mjesto. Također, tražimo zaposlenike koji se po svojim osobinama najbolje uklapaju u naš tim i kulturu rada.

 

Imate još pitanja?

 
Imate li još pitanja o zapošljavanju u Pevecu, slobodno nam uputite svoj upit, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Vaše upite možete slati na elektronsku adresu: ljudski.potencijali@pevec.hr