Prodaja poslovne imovine – osobno vozilo BMW 525 XD

PEVEC d.d. OIB: 73660371074, Savska cesta 84, 10 360 Sesvete raspisuje

OGLAS
ZA PRODAJU POSLOVNE IMOVINE

I Predmet prodaje je osobno vozilo BMW 525 XD

II Prodaja će se vršiti prikupljanjem pisanih ponuda.

III Vozilo je proizvedeno 2008g., prijeđenih 398.000 km, dizelski motor, 145 kW, 2993 ccm,
VIN#: WBANY51060CW87698. Registracija vozila vrijedi do 13.03.2017

IV Vozilo je u voznom stanju, potreban je veći servis na mjenjaču (auto kod naglih brzina baca u safe mod).

V Utvrđuje se početna kupoprodajna cijena u iznosu od 50.688,55 kn (PDV uključen).

VI Ponude se dostavljaju na e-mail adresu logistika@pevec.hr ili adresu: PEVEC maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo., Služba Logistike, Savska cesta 84, 10 360 Sesvete, s naznakom “ponuda na natječaj – ne otvaraj”. Rok za dostavljanje ponuda je 23.veljače 2017. g.

VII Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju sve domaće i strane, fizičke i pravne osobe. Natjecatelji u ponudi moraju navesti svoje ime i prezime, OIB te adresu odnosno naziv i sjedište pravne osobe s MBS i OIB, te cijenu. Uz ponudu treba priložiti ovjereni prijepis ili ovjerenu presliku osobne iskaznice odnosno izvatka iz sudskog registra.

VIII Prodaja se obavlja prema načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore kupca u odnosu na pravne i materijalne nedostatke kupljenog te isključuje svaku materijalnu odgovornost prodavatelja.

IX Kupac je dužan u roku od osam (8) dana od obavijesti o izboru najpovoljnije ponude platiti prodajnu cijenu vozila. Poslovnu imovinu moguće je preuzeti odmah po izvršenoj uplati.

X Kupac snosi sve troškove sklapanja ugovora, otpreme i sve druge eventualne troškove vezane za prodaju vozila

XI Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu.

XII Vozilo se može razgledati u prodajnom centru Pevec Sesvete, Savska cesta 84, 10 360 Sesvete uz prethodni dogovor na broj telefona: 091 2459 242