Click & Collect

Preuzimanje robe u odabranom Pevec centru

Click & Collect je usluga naručivanja i plaćanja narudžbe putem Pevec Webshopa sa preuzimanjem robe u odabranom Pevec prodajnom centru koji ima takvu mogućnost. Narudžbe koje podrazumijevaju preuzimanje u prodajnom centru moguće je platiti isključivo unaprijed, putem debitnih/kreditnih kartica ili uplatom na žiroračun.
Narudžbe napravljene preko usluge Click & Collect biti će obrađene u periodu od ponedjeljka do petka. Naručena roba biti će spremna za preuzimanje najkasnije idući radni dan između ponedjeljka i petka (ako je napravljena u petak poslije 14h, subotu ili nedjelje biti će spremna u ponedjeljak). Nakon obrade kupac će biti obaviješten e-mailom da je roba spremna za preuzimanje u roku od 10 dana u radnom vremenu odabranog prodajnog centra

Uvjeti korištenja usluge Click & Collect:

Usluga Click & Collect sa preuzimanjem u prodajnom centru za kupce je besplatnaNarudžbu je moguće napraviti ako odabrani prodajni centar raspolaže zalihom traženog artikla u trenutku zaključivanja narudžbe. 
Pevec d.d. će kupca obavijestiti e-mail potvrdom kada roba bude spremna za preuzimanje. Kupac je obavezan preuzeti robu u roku od 10 dana od dobivanja obavijesti da je roba spremna za preuzimanje.
Kupac je dužan u roku od 10 dana podići robu od primitka obavijesti da je roba spremna za preuzimanje.
Ako kupac ne preuzme robu u roku od 10 dana od primitka obavijesti da je roba spremna za preuzimanje, Pevec d.d. je ovlašten sljedećeg dana od dana isteka roka za preuzimanje zaračunati skladišnu naknadu u visini od 2% iznosa vrijednosti robe (uključujući PDV) po danu kašnjenja. Vezano uz kašnjenje, svaki započeti dan se računa kao cijeli dan.
Ako kupac ne preuzme robu u roku od 30 dana od primitka obavijesti da je roba spremna za preuzimanje, smatra se da se kupac odrekao vlasništva robe I Pevec d.d. je ovlašten raspolagati robom.